top of page

Vzdělávání a koučing

Na poli vzdělávání, poradenství a kaučingu AGW Support, s.r.o. dlouhodobě spolupracuje s renomovanými vzdělávacími institucemi, vysokými školami, neziskovými organizacemi.  V širším týmu naší společnosti jsou velmi zkušení lektoři s dlouholetou praxí a prověřenými referencemi z oborů celoživotního, firemního, jazykového a IT vzdělávání.

Jsme schopni připravit a realizovat široké spektrum vzdělávacích projektů a kurzů pro pět základních skupin klientů:

 

1. soukromé osoby a veřejnost,

2. státní a veřejná správa,

3. uchazeči o zaměstnání

4. učitelé, letkoři, metodičtí pracovníci

5. firmy a podniky

 

Prostřednictvím našich dlouhodobých partnerů jsme schopni zajistit akreditovaná školení DVPP a akreditované rekvalifikační programy s certifikací MŠMT. Na základě představ klienta vytvoříme kurz "ušitý na míru".

 

Podstatnou součástí našeho know-how pro oblast dalšího vzdělávání patří dlouholetá praxe se zaváděním moderních, úsporných a efektivních metod eLearningu. Pro zajištění eLearningových kurzů využíváme LMS Moodle.

 

Mezi klienty společnosti patří jednotlivci z řad široké veřejnosti, ale též společnosti a firmy, které mají zájem na zvýšení úrovně znalostí a dovedností svých spolupracovníků.

 

Naše společnost disponuje mobilní notebookovou učebnou ( 20 notebooků Acer ) včetně projektoru, plátna a ozvučení.

Máme k dispozici kvalitní tým externích lektorů - odborníků, kteří opakovaně spolupracují při realizaci vzdělávacích aktivit a jejich odbornost a pedagogická zdatnost je prakticky ověřená.

 

Jsme připraveni provést analýzu Vašich vzdělávacích potřeb popř. je upřesnit a poté vypracovat vzdělávací plán s návrhem realizace.

 

 

bottom of page