top of page

Příprava, administrace a řízení projektů

Pracovní tým společnosti AGW Support, s.r.o. má k dispozici tým velmi zkušených projektových managerů z řad vzdělávacích institucí, neziskových organizací a poradenských společností.

Jsme schopni našim zákazníkům nabídnout tyto komplexní služby:

Konzultace při tvorbě a řízení projektů EU
 • formulace cílů projektu, zpracování logického rámce, komplexní zpracování projektového návrhu v ISKP 2014 apod.

 • asistence při vytváření řídících struktur a vazeb proektu, poradenství při zpracování monitorovacích zpráv

 • možnost kompletní věcné administrace a finačního řízení projektu

Kompletní zajištění publicity projektů EU
 • zpracování základní analýzy rozsahu publicity pro daný projekt ZDARMA

 • příprava a zpracování tzv. Corporate Identity (celkové grafické vizualizace projektu) dle povinných pravidel publicity EU (ESF) a stručného grafického manuálu (návrh loga projektu, zpracování vzorů dokumentů - hlavičkové papíry, letáky apod.)

 • návrh a kompletní realizace a správa "projektového webu" s možností individuální pravidelné aktualizace (tzv. redakční systém)

 • zpracování fotodokumentace projektu včetně zapracování do prezetačních vzorů (infobulletin apod.)

 • výroba video prezentací (rozhovor, diskuse, prezentační pořad) a uveřejnění prezentací v regionálním TV vysílání a na relevantních mediálních webových portálech.

 • zajištění prezentace projektu v dalších médiích (zpracování tzv. mediaplánu)

 • obsahové zpracování tiskových zpráv, rozhlasových spotů, inzertních článků dle dodaných podkladů mediálním expertem a následné zajištění uveřejnění v tištěných regionálních i celostátních periodikách.

 • příprava a výroby prezetačně propagačních materiálů (desky, bloky, bannery, tužky apod.) dle pravidel publicity.

 • tvorba a výroba multiemdiálních CD a DVD.- příprava a zajištění diseminačních a evaluačních aktivit projektu (zpracování diseminační brožury projektu, kompletní zajištění průběžných a závěrečných hodnotících seminářů a konferencí).

Ceny za naše služby vždy prezentujeme až po osobním setkání a konzultaci o daném projektu.

bottom of page